Postní reset pro náš vztah

Zveme manžele i páry na sérii 6 tematických setkání s přednáškami Mgr. Martiny Fürstové.